Benátský štuk – Venetian Plaster

Benátský štuk-venetian plaster byl realizován ve starší vile. Stěny bylo nutné oškrábat a vyrovnat stěrkou (speciální vyrovnávací stěrková hmota). Po vybroušení stěrky bylo možné aplikovat první vrstvu Benátského štuku. Po zaschnutí cca. 8 až 12 hodin následovala druhá vrstva. Jednalo se o libovolné tahy, které se navzájem překrývají. Třetí a finální vrstva po nepatrném zaschnutí, byla vyleštěna speciální nerezovou špachtlí. Po dokonalém vyschnuti benátského štuku, byly stěny jemně přebroušeny a vyleštěny. Zákazník požadoval, aby stěny byly odolné proti vodě. A proto byl na Benátský štuk aplikován speciální vosk, který se následně mechanicky vyleštil.

Na stropě je Benátský štuk jiného barevného odstínu.